In het boek Mijn vader hield niet van clowns. Familiezorg in Bernezorg: een welkom thuis, wordt beschreven hoe alle medewerkers van een organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg worden getraind in contextueel en relationeel werken. Het boek beschrijft verder hoe het implementatietraject is vormgegeven en wat de effecten zijn op cliënten, hun familie en de medewerkers. Familiezorg is een manier van werken die professionals in de zorg, vanaf het gemeenteloket tot en met de meest intensieve zorg kunnen inzetten om de kwaliteitsbeleving van alle betrokkenen, cliënten/patiënten, hun naasten en de professionals zelf, daadwerkelijk kunnen verbeteren.

Auteurs: Ad van Oorschot, Maria Roelofs en Patricia Bender.
Te bestellen via post@mariaroelofs.nl of Bol.com.
€ 16,50 inclusief BTW en verzendkosten
Download hier een inkijkexemplaar.

De samenwerking tijdens het schrijven van ons boek is goed bevallen. We gaan onze krachten bundelen onder de naam Triptiek samenwerkings-ontwikkeling. We werken vanuit een relationele, contextuele kijk op organisaties. Sinds januari 2014 is triptiek.nu online.