Het
grote
is
in
het
kleine
verborgen

Uitgangspunten
Michelangelo heeft al gezegd dat het geen kunst is om een beeld te maken. Het bestaat namelijk al, sluimerend in het binnenste van de rots. De beeldhouwer hoeft alleen maar de steen eromheen weg te hakken.
Met menselijke capaciteiten is het misschien net zo.

Leren is je vrij voelen om het beste uit jezelf te halen. Daar help ik mensen en organisaties graag bij.

Leren is vrijmaken wat iemand al bezit
Net zoals een standbeeld al sluimerend aanwezig is in het binnenste van een rots, hebben mensen vaak vele onvermoede kwaliteiten in huis. Leren is het vrij maken van die kwaliteiten. Dat gaat alleen als sprake is van een veilig leerklimaat, zodat mensen vrijuit kunnen experimenteren met hun verborgen talenten. Het scheppen van dat veilige leerklimaat beschouw ik als het belangrijkste uitgangspunt bij mijn werk. Mijn inspiratie daarbij is een oprechte interesse in mensen.

Systemische principes
In een werkomgeving is het onmogelijk het functioneren van een team of een individu los te zien van de context. Ik werk vanuit systemische principes. Dat wil zeggen dat ik me richt op de interactie tussen mensen en hun omgeving/leefwereld.
Ik kijk dus niet alleen naar ‘het standbeeld’, maar ook naar ‘de rots’ die het omgeeft en zelfs naar het bos waarin we de rots terugvinden.
 


Toekomst en oplossingsgerichtgericht
Mijn houding in het begeleiden  van groepen en individuele professionals is toekomstgericht, pro actief en zoeken naar oplossingen waardoor teams en medewerkers weer in beweging komen. Door bewustwording van handelingspatronen en overtuigingen krijgen deelnemers inzicht in hun situatie. Deze handelingspartonen hebben altijd een verborgen kracht in zich, maar het zicht hierop en dus het aanwenden van deze kracht, is verloren geraakt.
Weer zelf grip krijgen op de werksituatie, kijken naar mogelijkheden en kansen, binnen de verantwoordelijkenheden en bevoegdheden, is de uitdaging! 
De kracht voor de oplossing ligt vaak verscholen in het probleem.

“binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten” Jules Deelder

Wisselwerking leren-praktijk
Ik vind de transfer van het geleerde naar de praktijk erg belangrijk.
Daarom werk ik  met actuele casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Daarmee  is de kans dat het geleerde wordt toegepast groot. Je zult bij mij dus nooit werken met zogenaamde voorbeeldcasussen, maar altijd met eigen werkvoorbeelden.