Deelnemers aan een jaaropleiding leidinggeven:

"De enthousiaste en prettige manier van trainen zette me aan tot nadenken en gaf referentie."

"Het was een leerzame en turbulente opleiding. Ik waardeer enorm de betrokkenheid."

"Dank voor de inspiratie, helderheid en bruikbare, praktijkgerichte tips."

 

Hoofd Communicatie Gedragswetenschappen van een universiteit:

Tijdens mijn cursus Professioneel Leiderschap was Maria de coach die het traject begeleidde. Ik had gelijk een klik met Maria omdat ze overkwam als een warm en zeer betrokken persoon. Maria legt geen druk op mij en daardoor voel ik me veilig en kan ik haar makkelijk in vertrouwen nemen. Ze kan een ander perspectief op zaken geven als je zelf door de bomen het bos niet meer ziet. Soms kan een oplossing zo voor de hand liggend zijn, dat je die zelf niet zo snel ziet. Of zoals ze het zelf op haar site beschrijft: leren is vrijmaken wat iemand al bezit.

 

Coachingstraject Senior director van een  internationale organisatie:

Dankzij een uitstekende coaching heb ik weer nieuwe energie en inspiratie.

 

Deelnemer intervisie studieloopbaanbegeleiders op een PABO:

Vakkundig. Confronterend waar nodig. Maria is haarfijn en fijnzinnig op zoek naar de essentie.

 

Coachingstraject regiocoordinator instelling voor cultuurbeleid:

Maria heeft me doen inzien dat ik die eigenschappen, die ik eerder als struikelblokken in mijn dagelijks functioneren beschouwde (zowel op de werkvloer als thuis), kan gebruiken om dichter bij mezelf te komen. Door de innerlijke dialoog tussen mijn verschillende kanten niet langer te ontkennen en/of te veroordelen, door hem simpelweg te laten bestaan, zijn mijn (re)actie beter doordacht. En sluiten ze beter aan op wie ik ben en waar ik voor sta. Met alle positieve gevolgen van dien. Onderliggende en minstens even belangrijke les die ik daardoor leerde:  veranderingen hoeven niet altijd het gevolg te zijn van een actieve omslag, ze kunnen ook voortkomen uit acceptatie en bewustwording. 

 

Locatiemanager en teamleider zorginstelling:
Manager:
‘Maria Roelofs heeft op een voortreffelijke wijze invulling gegeven aan de opzet intervisie met het middenkader. Hetgeen nog altijd doorloopt en door het middenkader wordt gezien als een belangrijke bron van deskundigheidsbevordering. Maria weet een veilig leerklimaat neer te zetten waarin de verwachtingen van de deelnemers en organisatie op elkaar worden afgestemd. Hierdoor weet ze draagvlak te creëren om te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Ze weet de verbinding te leggen tussen de trainingen en de voorgenomen beleidsontwikkelingen. Ze is in staat de belangen van een ieder goed uit te leggen en in perspectief te plaatsen.’

Teamleider: ‘Ik vond vooral bijzonder van Maria dat zij iedereen op een positieve manier kan benaderen. De medewerkers hebben dit zeker ook zo ervaren. Men voelde zich vrij en ontspannen om met de cursus mee te doen.Resultaat van de cursus was goed, ik kon naderhand stukken terug halen en weer verder oefenen in de praktijk, met de collega’s.’

Coachingstraject manager aan een hogeschool:
‘Een coach die op zoek gaat naar de persoon achter de manager. Zij is iemand die verder gaat en niet alleen naar gedrag kijkt’