Hoe ga ik te werk?
Bij elk contact is de vraag van de klant het uitgangspunt. 

In samenspraak met de opdrachtgever wordt een trainings of opleidingstraject vormgegeven en vastgelegd in een offerte.
De werkwijze in een training of opleiding varieert, afhankelijk van het doel dat bereikt moet worden.
Na goedkeuring van de offerte worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een opleidingsovereenkomst en algemene voorwaarden.

Mijn uitgangspunt is:
Laat de verantwoordelijkheid waar die hoort.
De kracht van de oplossing schuilt in het probleem.

Voor verdere uitgangspunten: klik op waarom