De
kracht
van
de
oplossing
ligt
in
het
probleem

Voorbeelden van vragen en thema’s van mijn klanten:

 • Ik wil dat mijn medewerkers meer resultaat-gericht en vanuit verantwoordelijkheid werken.
 • Ik wil een interne managementopleiding op maat voor onze managers.
 • Onze teams moeten vraaggerichter gaan werken.
 • Wij willen als team hoogopgeleide professionals ons meer profileren. Weer meer gaan werken vanuit 'de bedoeling' in plaats van werken vanuit de regelgeving en protocollen. Hoe krijgen we dat voor elkaar?
 • Onze senioren moeten opgeleid worden om hun positie in te nemen en overstijgend leren denken en handelen.
 • Ik wil de professionaliteit en samenhang in mijn teams vergroten door intervisie voor de teamleden.
 • Onze major coördinatoren moeten naast hun inhoudelijke werk, de processen in het team leren te begeleiden en hun tijd efficiënt leren indelen.
 • Ik wil dat het team weer gaat samenwerken in plaats van langs elkaar heen.
 • Onze leraren moeten nog 10 jaar werken, maar de fut is er uit.


Een greep uit de individuele thema’s:

 • Ik wil na een ziekteperiode mijn werk weer evenwichtig oppakken.
 • Ik wil mijn sensitiviteit voor de behoefte vande interne en externe klant vergroten.
 • Ik wil meer inzicht in hoe ik mij steeds in een ondergeschikte positie manoeuvreer.
 • Ik wil leren omgaan met conflicten.
 • Het “multi-tasken” is mij als directeur op mijn lijf geschreven, maar begint mij nu uit te putten. Hoe krijg ik een goede balans, met behoud van mijn creativiteit?
 • Ik wil meer zekerheid verkrijgen als beginnende manager.
 • Wat is de juiste houding in mijn positie als leidinggevende van een multidisciplinair team?
 • Ik wil supervisie over mijn werkwijze als coach.
 • Ik wil 'voorsupervisie' van een geregistreerde supervisor, voor ik met de opleiding begeleidingskunde begin.