Maria Roelofs
Tot 1991 werkte ik in de gezondheidszorg,. Sinds 1993 ben ik werkzaam als zelfstandig communicatietrainer en geregistreerd LVSC-supervisor, werkzaam op het terrein van gezondheidszorg, welzijnszorg en onderwijs.

Achtergrond
In de gezondheidzorg leerde ik werken met veel verschillende mensen. Mijn praktische, nuchtere aard, in combinatie met mijn liefde voor leren en ontwikkelen, maakt dat ik nog steeds met veel plezier werk met mensen, ieder met hun eigen persoonlijkheid en vraag.

Ik heb gemerkt dat de essentie van de leervraag  van mensen niet wezenlijk verschilt.
De hoogleraar, de manager, teamleiders of teamleden zoeken allemaal naar een manier van werken waarin het juiste evenwicht gevonden wordt tussen plezier in het werk, profileren van jezelf, het behalen van de juiste resultaten, het goed omgaan met de collega’s en ondergeschikten. In ieder mens komt het zoeken naar deze balans telkens terug.

Het  plezier in mijn eigen werk wordt gevoed door mijn interesse en aandacht voor mensen, hun diversiteit, mijn interesse in kunst en cultuur, reizen, mijn liefde voor natuurschoon, mijn oog voor detail.

In 1993, na de opleiding tot communicatietrainer aan het Instituut voor Toegepaste Voorlichtingskunde aan de Universiteit van Wageningen ben ik een eigen praktijk gestart als trainer. Sinds 1999 ben ik geregistreerd supervisor (registernummer S10946 H4), opgeleid aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Vanaf 2001 heb ik mij geschoold in het systeemgericht trainen en coachen. En sinds 2013 werk ik vanuit de pricipes van Verdraaide Organisaties en Anders Vasthouden.

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Ik participeer in intervisiegroepen en volg regelmatig nascholingen.