Voor wie
Teams werkzaam in de gezondheidszorg en welzijnszorg zoals: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, eerstelijnszorg, huisartsen(posten), geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg.

Individuele professionals werkzaam in management en in uitvoerende functies zoals: artsen, specialisten, psychologen, fysiotherapeuten, orthopedagogen, managers, teamleiders en coördinatoren.

Teams werkzaam in het onderwijs zoals: middelbare scholen, ROC’s, Hogescholen en Universiteiten.

Individuele professionals werkzaam in het management en in uitvoerende functies zoals: hoogleraren, U(H)D’s, coördinatoren, docenten en managers

Teams en individuele professionals in overige non-profit instellingen zoals gemeentes, TBS instellingen en Justitie